Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2023
Ingangsdatum 23 mei 2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Celine Beys, Darwinstraat 42, Brussel 1050, België, e-mail: welcome@celinebeys.com inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://www.celinebeys.com ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de website plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen ervan op de website van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 Uw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die volgens de toepasselijke wetgeving relevant kunnen zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op welcome@celinebeys.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als u ons niet toestaat de vereiste persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Veiligheid

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & gebruik van uw informatie

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten / Data Protection Officer:

Als u vragen heeft of zich zorgen maakt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze DPO bij Celine Beys, Darwinstraat 42, 1050 Brussel, België, e-mail: welcome@celinebeys.com. Wij zullen uw vraag behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.