Over

Over

Harmonieuze relaties & groei met een hoger doel
voor individuen en organisaties

Hallo en welkom!

Een wereld waarin mensen zich verbonden voelen. Waarin we allemaal de essentie van het leven kunnen ervaren als een bron van blijvend geluk. Dat is waar ik naar verlang.

Geloof je ook dat harmonieuze relaties + groei met een hoger doel liefde en authenticiteit bevatten? Dat beide ons hier naartoe kunnen leiden?

Bedankt dat je de tijd neemt om me te leren kennen. Ik hoor graag van je.

Wat heeft haar geïnspireerd?
Het besef niet in integriteit te leven met zichzelf!

Verloren voelen

Na 15 boeiende professionele jaren, werkend voor een wereldwijd advocatenkantoor, een internationale organisatie en voor verschillende internationale toonaangevende bedrijven, realiseerde Celine zich dat ze ergens onderweg zichzelf was kwijtgeraakt. Eind 2017 besloot ze een loopbaanbreak te nemen om zich professioneel, maar ook emotioneel, fysiek en spiritueel te herbronnen.

De weg naar integriteit

Ze begon aan een nieuwe weg naar heelheid via retraites met stiltemeditaties, trainingen, coaching, vrijwilligerswerk, yoga en vele holistische en transformerende levenservaringen. Het was toen dat zij zich de diepere betekenis realiseerde van integer zijn met zichzelf: naast de kwaliteit van eerlijk zijn en sterke morele principes hebben, verwijst het naar de weg om terug te keren naar een staat van heel en onverdeeld zijn: de gefragmenteerde – vaak inconsistente, tegenstrijdige en zelfs immorele stukken van zichzelf terugbrengen tot eenheid. Zij werd geconfronteerd met aspecten van zichzelf en van het bestaan die haar de werkelijkheid fundamenteel deden heroverwegen. Na 40 jaar proberen verbinding na te streven, via vaak onbewuste wegen, keerde zij het patroon van lijden om en begon zij zichzelf toe te staan te rouwen en te ontvangen. In de plaats kwam de natuurlijke stroom van verbondenheid en vreugde – in de relatie met zichzelf, anderen en het universum waarvan zij deel uitmaakt – die zich sindsdien is blijven uitbreiden. Het werd een buitengewone en prachtige alchemistische reis die zich tot op de dag van vandaag blijft ontvouwen.

“Hoe meer ik over mezelf leer – het bewuste, het onbewuste, het geheel van de innerlijke beweging van mezelf – , daaruit ontstaat integriteit.”

Jiddu Krishnamurti

Haar transformatie zette zich voort

Een verlangen om te delen

De passie voor haar transformerende reis ontwikkelde zich tot com-passie, waarbij ze de schatten waarmee ze gezegend was op haar persoonlijke pad met anderen wilde delen. Zo begon ze coaching aan te bieden aan individuen en in organisaties die integriteit en empathie erkennen als drijfveren van positieve verandering en verbinding. Tegenwoordig benadert ze dit vanuit de invalshoek van In-Company Coaching en gebruikt ze Systemische Coaching als een belangrijk instrument. Ze vindt ook een grote vreugde in het coachen van personen op hun persoonlijke reis naar binnen of Inner Journey.

Paradigma shifts

Celine blijft adviesdiensten verlenen op het gebied van legal, compliance en HR, met een sterke focus op bewust en duurzaam ondernemen & werken. Zij zet zich in voor de kunst van integriteit & empathie en een systeemgerichte aanpak waarbij de aspecten ethiek, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen centraal staan. Het doel is altijd waardecreatie, ten behoeve van zowel de partijen als de stakeholders en de maatschappij als geheel.

Voedsel voor de ziel

Ze brengt graag tijd door in de natuur en met goede vrienden. Ze herontdekte haar kinderpassies en ging weer piano spelen, zingen en dansen. Op vakantie ontdekt ze de wereld met een rugzak of verkent ze de vele lagen van het bewustzijn in spirituele retraites.

Celine’s holistische & relatie-gerichte
aanpak

Zoals Aristoteles zei, het geheel is groter dan de som der delen

Celine hecht veel waarde aan een pragmatische manier van werken, met een focus op duurzame oplossingen en resultaten. Haar werkproces is gebaseerd op de principes van partnerschap, samenwerking en co-creatie, waarin creativiteit en gedeelde waarden hun oorsprong vinden.

Om een verandering in onze uiterlijke werkelijkheid te verkrijgen, moeten we eerst onze innerlijke werkelijkheid veranderen.

Is het je opgevallen dat als je verliefd bent, alles vanzelf lijkt te gaan? En dat als je in een slechte bui bent, alles tegen je in lijkt te gaan?
Zo is het ook met onze ervaring van de hele werkelijkheid. We kijken elk door onze eigen psychische filter, die is opgebouwd uit vele bewuste, maar o (!) zoveel meer onbewuste lagen van ervaringen. Dit is wat Carl Jung bedoelde met “wie naar buiten kijkt droomt en wie naar binnen kijkt ontwaakt “.
Het is door het ontwaken dat we de werkelijkheid door een helderder lens gaan zien. En alleen als we de werkelijkheid zien zoals die werkelijk is, kunnen we gaan handelen vanuit de Waarheid, in plaats van te reageren vanuit het ego. En de juiste actie in de wereld brengen. En die uiterlijke realiteit veranderen.

Intuïtie is het belangrijkste instrument in haar gereedschapskist

Na vele jaren van focus op het leren en ontwikkelen van haar analytische vaardigheden en werkmethoden, keerde Celine terug naar haar aangeboren intuïtieve talenten en voegt daar vandaag aan toe: diepe en actieve luistervaardigheden, bewuste spraak, diverse technieken en modellen ontwikkeld in NLP, neurowetenschappen, psychologie, energetisch werk, individuele + groeps systemische coaching, alsook body/mind/soul wijsheid afgeleid van meditatie en yogische praktijken. Met gevoel voor humor.

Een ware meester is een eeuwige student

Celine hecht veel belang aan een solide trainingsbasis voor de diensten die zij aanbiedt en brengt daarbij zowel de linker- als de rechterhersenhelft in balans.

Naast haar ICF-gecertificeerde coaching diploma, certificeringen in NLP Practitioner, systemisch opstellingswerk en training in ademwerk, volgde ze een enorme hoeveelheid seminars en workshops. Zoals: communicatie (NVC), mind-bodywork, voeding, hypnose en meditatie waaronder Vipassana. Ze is een beoefenaar van de non-duale shaiva yoga leer zoals ze die sinds 2018 op zeer regelmatige basis ontvangt van haar spirituele meester.

Academische opleiding die haar werk ondersteunt: ze behaalde masterdiploma’s in rechten, in internationale betrekkingen & conflictmanagement, alsook in bedrijfsplanning en ze studeerde mededingingsrecht & economie (LLM). Daarnaast volgde ze executive training in Onderhandelen om waarde te creëren en in Finance voor niet-financiële managers.

Kostbare waarden
die ze in haar werk en relaties
beoefent

Integriteit

Celine heeft een vurige passie voor de zoektocht naar waarheid en zelfkennis. Ze stemt haar woorden en daden zo goed mogelijk op elkaar af en hoopt zo haar omgeving te dienen als bron van vertrouwen.

Empathie

Celine vindt het belangrijk zachtheid te brengen in een wereld die vaak hard is en haar emotioneel bewustzijn te blijven ontwikkelen. Ze respecteert de levensstijl van anderen en beschouwt hun welzijn als een deel van het hare.

Vreugde

De prachtige schoonheid van het leven is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het vermogen tot totale verwondering en het ervaren van het gevoel van dankbaarheid zijn Celine’s spontane, actieve beoefening van vreugde.

Contributie

Spiritualiteit komt pas tot leven als het in praktijk wordt gebracht. Celine’s liefde voor mens, dier en planeet stimuleert haar verlangen om actief bij te dragen aan bewustwording en positieve verandering, vrede en welvaart.